Delftse Muziek Projecten
De stichting Delftse Muziek Projecten is opgericht voor muzikanten die in Delft willen repeteren en optreden. DMP streeft naar een podium, een opnamestudio, diverse oefenruimtes en kantoorfaciliteiten ondergebracht in één gebouw.

Multifunctioneel muziekcentrum
Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan dergelijke faciliteiten in Delft. Om uiteenlopende redenen worden muziekorganisaties geconfronteerd met een aantal beperkingen of wensen op ruimtelijk en facilitair gebied. Met Delft Music Projects heeft de gemeente het afgelopen jaar een traject uitgezet om te kijken in Delft naar een geschikte locatie voor een multifunctioneel muziekcentrum.

Projecten
Delft Music Projects laat de door haar georganiseerde projecten nauw aansluiten op bovengenoemde faciliteiten. Het 'Talent For Sale' project is hier een goed voorbeeld van. Initiatief van de gemeente Delft was een gesubsidieerd project op te zetten in het kader van de muzikale talentontwikkeling.

Delftse muziek
Promotie en in ieder geval lokale aandacht voor muzikale Delftenaren is natuurlijk onontbeerlijk. Een eigen krant staat dan ook vanaf het begin van de plannen op het verlanglijstje van de stichting, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in deze unieke samenwerking met de Delftse Post. Wekelijks zullen Polle Eduard (beroepsmuzikant), Tony Steenweg (boekingsbureau) en Youp Soulman (levensgenieter) als redactie fungeren voor het laatste nieuws uit de locale muziek scene in het middenkatern van de Delftse Post.

Sponsoren
Delft Music Projects is voor de realisatie van alle projecten en evenementen afhankelijk van subsidiegelden en giften. Daarom heeft de stichting een sponsormogelijkheid in het leven geroepen, om onze muzikale activiteiten te steunen. Uiteraard niet voor niets, maar in ruil voor een heleboel reclame! Voor meer informatie, mail naar Loek Bakker of bel met 06-534 11 260.